UA-21480286-1

Institucionalismus (Institutionalism)

Americká odnož → historismu, jež zdůrazňuje ovládání lidského jednání vzorci skupinového chování a doporučuje politický intervencionismus jako nejlepší prostředek změny lidských zvyků a zušlechtění celého lidstva. „Institucionální přístup“ je kolektivistický a je opakem přístupu individualismu a představě, že je ekonomie vědou. Institucionalismus je širší a obecnější pojem než → institucionální ekonomie.