UA-21480286-1

Institucionální ekonomie (Institutional economics)

Holistická škola myšlení (viz → holismus) amerického původu, podle které by měly být centrem pozornosti „sociálních studií“ spíše vzorce skupinového chování než jednotlivé lidské jednání. Tato škola se domnívá, že lidské aktivity jsou utvářeny především nepřekonatelnými společenskými tlaky označovanými jako instituce. Tyto instituce zahrnují zvyky, obyčeje, tradice, prostředí a člověkem vytvořené zákony. Tím, že připisují problémy lidstva především institucím „laissez faire kapitalismu“, se snaží změnit stávající instituce pomocí veřejného (tj. politicky ovládaného) vzdělávání, politických zásahů a společenské kontroly (centrálního plánování). To má podle nich odstranit veškeré obtíže a střety zájmů, jež jsou podle jejich názoru nerozlučně spjaty s tržním hospodářstvím založeným na soukromém vlastnictví a vlastním zájmu jednotlivců. K autorům, jejichž díla institucionální ekonomii silně ovlivnila, patří Thorstein Veblen (1857—1929), John R. Commons (1862—1945), Wesley C. Mitchell (1874—1948), sociolog Charles H. Cooley (1864—1929) a filozof John Dewey (1859—1952). Institucionální ekonomie je americkou variantou britské a německé historické ekonomické školy (viz → historická škola).