UA-21480286-1

Intervencionismus (Interventionism)

Teorie a praxe právně narušeného tržního hospodářství (viz → tržní hospodářství, narušené). Politika uchylování se k vládním nařízením a donucení za účelem řízení tržních aktivit způsobem odlišným od primárních přání spotřebitelů, které jsou vyjádřeny postupy, cenami, tržními sazbami a úrokovými mírami nenarušovaného tržního hospodářství (viz → tržní hospodářství, svobodné či nenarušené). Intervencionismus je vždy snahou pomoci někomu na úkor někoho jiného, na rozdíl od tržního hospodářství, v němž jednotlivci zlepšují svoji situaci tím, že zlepšují situaci ostatních. Mnoho intervencionistů nedokázalo pochopit ekonomii a doporučovali zvláštní intervence jako nástroje záchrany svobodného podnikání před tím, co považovali za jeho selhání nebo slabosti.[Intervencionismus byl politikou doporučovanou Karlem Marxem (1818—1883) a Bedřichem Engelsem (1820—1895) v Komunistickém manifestu (1848) „jako prostředků úplné revolucionizace způsobu výroby“. Později jak Marx, tak Engels intervencionismus zavrhli jako bezvýznamný buržoazní přístup.]