UA-21480286-1

Introverzivní práce (Introversive labor)

Námaha, jež je cílem sama o sobě, protože poskytuje přímé vnitřní uspokojení; je opakem → extroverzivní práce, námahy podstoupené jako prostředku získání žádoucích cílů. Příklady introverzivní práce jsou náboženské praktiky, příjemné duševní nebo fyzické výkony a námaha směřující k odpoutání něčí mysli od určitých aktuálních problémů.