UA-21480286-1

Kapitálová akumulace (Capital accumulation)

Čin, proces či výsledek vytváření nebo zvyšování zásoby → kapitálových statků. Kapitál může být akumulován pouze vytvořením většího objemu bohatství, než je spotřebováno, tj. spořením.