UA-21480286-1

Kardinální čísla (Cardinal numbers)

Základní číslovky užívané při jednoduchém počítání (1, 2, 3 atd.), odlišné od → ordinálních čísel.