UA-21480286-1

Čistý úrok (Originary interest)

Nedílná součást hrubé neboli tržní úrokové míry, která představuje neustále se měnící poměr mezi hodnotou připisovanou uspokojení potřeb v bezprostřední budoucnosti a jejich uspokojení ve vzdálenější budoucnosti. Stručně řečeno jde o rozdíl mezi současnou hodnotou současných a budoucích statků. Vedle složky čistého úroku obsahuje hrubá neboli tržní úroková míra také → podnikatelskou složku (odrážející nejistotu splacení úvěru) a → cenovou prémii (očekávané změny budoucích hodnot daných statků, včetně peněžní jednotky).