UA-21480286-1

Deprese (Depression)

V souvislosti s → hospodářským cyklem jde o období ekonomického přizpůsobení, které nevyhnutelně následuje po boomu vyvolaném → inflací nebo → úvěrovou expanzí. Charakteristickými znaky období deprese jsou výrazné snížení podnikatelské aktivity, masová nezaměstnanost a rozsáhlá bída lidí.Tyto jevy přetrvávají, dokud není zdání boomu překonáno a hospodářská činnost se nepřizpůsobí skutečné situaci. Snahy zasahovat do svobodných a pružných cen, mzdových sazeb a úrokových měr brání zotavení a prodlužují období deprese. Viz → měnová teorie hospodářského cyklu.