UA-21480286-1

Ego (lat.)

Vlastní já; vnitřní či duševní vědomí jednotlivce. V psychoanalýze pojem užívaný k označení té části struktury lidské mysli, z níž vychází vědomí a touhy.