UA-21480286-1

Ekonometrie (Econometrics)

Snahy statistiků a matematiků odhalit ekonomické zákony a vyřešit problémy lidského jednání užitím statistických údajů nutně se vztahujících k minulosti. Ekonometrové tvrdí, že věda je měření, a předpokládají v ekonomických datech stálost a pravidelnost, které jim dovolují užít přesné matematické měření pro testování a rozvíjení ekonomické teorie. Ve skutečnosti jsou jedinými měřitelnými veličinami lidského jednání ty, které se týkají historických skutečností. Představy a hodnotové soudy určující lidskou účast v tržním procesu nejsou ani konstantní, ani určité. Veškeré budoucí lidské činy tak jsou nejistými proměnnými, které není možné kvantifikovat ani měřit. Z tohoto důvodu je marné užívat matematiku jako prostředek určení ekonomické teorie použitelné pro budoucí lidské jednání. Viz → matematická ekonomie.