UA-21480286-1

Fašismus, italský (Fascism, Italian)

Politiky a principy Italské fašistické strany vedoucí k naprosté kontrole podnikání a potlačení veškeré opozice. Strana byla založena roku 1919 bývalým socialistickým novinářem Benitem Mussolinim (1883—1945) a Řím ovládla roku 1922. Mussolini poté převzal vládu a postupně rozšiřoval své pravomoci dokud se nestal absolutním diktátorem. Po úspěšném dobytí Itálie spojeneckými vojsky byli fašisté sesazeni roku 1943 a Mussolini byl zavražděn svými odpůrci roku 1945.