UA-21480286-1

Klasická ekonomie (Classical economics)

První úplný systém ekonomické teorie, poprvé vyložený Adamem Smithem (1723—1790) v jeho Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776). K jejím dalším představitelům patří Jeremy Bentham (1748—1832), David Ricardo (1772—1823), Jean Baptiste Say (1776—1832), Thomas R. Malthus (1766—1834), James S. Mill (1773—1836) a řada dalších autorů ze stejného období. Ačkoli tato škola neobhajovala úplný → laissez faire přístup, obecně podporovala princip, že se jak jednotlivcům, tak i celé společnosti daří nejlépe v podmínkách minimálních politických zásahů. Obhajovali soukromé vlastnictví, dobrovolnou společenskou spolupráci, ekonomickou svobodu a vládu lidu a formulovali některé z prvních základních principů, na nichž je postavena moderní ekonomie. Jejich velkou slabostí byla neschopnost vyřešit paradox hodnoty a většina jejich argumentace tak byla založena na pracovní (objektivní) či → klasické teorii hodnoty.