UA-21480286-1

Komoditní peníze (Commodity money)

Fyzická komodita původně ceněná kvůli svému průmyslovému využití, která se stala penězi. Dokud zůstává průmyslovou komoditou, její hodnota jako komodity i jako peněz je zaměnitelná a závisí na tržních podmínkách, tj. na → peněžním vztahu, poptávce po ní jakopo komoditě a nákladech výroby (či těžby). Moderní příklad: zlato.