UA-21480286-1

Kvantitativní ekonomie (Quantitative economics)

Teorie → matematické ekonomie založená na představě, že v oblasti lidských jednání existují konstantní vztahy, které mohou být kvantifikovány či měřeny, a že je tedy možné použít v ekonomii statistické a matematické teorie. Mises trvá na tom, že „nic jako kvantitativní ekonomie neexistuje“. Všechny statistiky jsou historií, někdy ekonomickou historií, ale nikdy ekonomií.