UA-21480286-1

Materiální výrobní síla (Material productive force)

Marxistický koncept, či snad jen slogan, který Marx nikdy dostatečně nedefinoval. Marx pokládal stadium a podmínky výroby nejen za fakt zcela nezávislý na lidském myšlení, ale také za určující činitel lidského myšlení a společenského chování.