UA-21480286-1

Menševik (rus.)

Doslova „příslušník menšiny“. Člen ruské Sociálně demokratické strany, která k nastolení → socialismu obhajovala méně násilné a více demokratické postupy, než byly ty zastávané → bolševiky, od nichž se oddělila v roce 1903. Po revoluci v listopadu 1917 vytvořili bolševici diktaturu jedné – komunistické – strany a zahájili útlak veškerých opozičních hnutí, včetně menševiků.