UA-21480286-1

Methodenstreit (něm.)

Spor, hádka nebo polemika o metody; konkrétně spor o metodu a epistemologický charakter ekonomie, jenž se odehrál na přelomu 80. a 90. let 19. století mezi zastánci → rakouské ekonomické školy, vedenými Carlem Mengerem (1840—1921) a zastánci (německé) → historické školy, vedené Gustavem von Schmollerem (1838—1917). Historická škola měla za to, že ekonomové mohou formulovat nové a lepší společenské zákony pomocí sběru a studia statistického a historického materiálu. Jejich myšlení dominovalo německým univerzitám ve druhé polovině 19. století. To vedlo ke zesměšňování → „liberální“ ekonomie a přispělok růstu státu a socialistického plánování, jež vydláždily cestu → nacistickým myšlenkám.