UA-21480286-1

Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund)

Mezinárodní měnová organizace spojená s → Organizací spojených národů. Návrh na vytvoření MMF byl oficiálně předložen během 2. světové války na → Brettonwoodské konferenci. Vytvořen byl v roce 1946 za účasti 38 členských zemí. K červnu 1965 měl fond 102 členské země. Každá členská země se zavázala ke splacení svého podílu zčásti ve zlatě (25 % nebo méně) a zčásti ve své vlastní měně. Podíl Spojených států činí 4,1 miliardy $, z nichž bylo 25 % splacenove zlatě a zbytek v dolarech. Ke květnu 1965 činily splacené členské příspěvky, přepočtené oficiálními paritními kurzy, přes 15 miliard $. Prostředky fondu si mohou členské země za určitých omezení půjčit, případně směnit svou měnu za oficiální paritní kurz, pokud daná členská země pociťuje potřebu dodatečných aktiv, aby posílila důvěru veřejnosti ve zlatou paritu své měny, ohroženou domácími politikami nebo schodkovými rozpočty financovanými → inflací anebo → úvěrovou expanzí. Viz → Brettonwoodská konference.