UA-21480286-1

Mezní produktivita (výrobních faktorů) (Marginal productivity [of factors of production])

Tržní hodnota imputovaná či připsaná užití jedné další jednotky, tj. mezní jednotky (či snížení o tuto jednu jednotku) práce nebo hmotného → výrobního faktoru. Ve svobodném tržním hospodářství (viz → tržní hospodářství, svobodné a nenarušené) mají mzdové sazby a ceny placené za hmotné výrobní faktory neustálou tendenci shodovat se s produktivitou užívané mezní jednotky, protože podnikatelé usilují o (1) rozšíření výroby vždy, když je k dispozici více jednotek za méně, než činí hodnota, kterou může jejich užití přidat k výrobě, a (2) snížit svoji výrobu vždy, když mezní jednotka stojí více, než kolik podle očekávání zaplatí spotřebitelé za hodnotu přidanou touto jednotkou k výrobě.