UA-21480286-1

Mezní teorie hodnoty (Marginal theory of value)

Teorie, podle které hodnota přiřazená určitému statku představuje význam, který má její užití při odstraňování nějaké pociťované nespokojenosti a hodnota každé jednotky zásoby totožných statků je hodnota nejméně důležitého (či mezního) užití, pro nějž lze tento uvažovaný počet dostupných jednotek podle očekávání využít. Je tomu tak proto, že hodnotový soud se vždy vztahuje výhradně k nabídce, se kterou je daná volba spojena, neboť jednotlivec se musí rozhodnout, zda získat užití právě této určité (mezní) zásoby, či se ho vzdát. Protože každá dodatečná jednotka totožného statku bude alokována na méně hodnocené užití než ta předchozí, hodnota přiřazená každé dodatečné (mezní) jednotce bude nižší než ta, jež byla připsána dříve drženým jednotkám. A naopak – s každým snížením počtu držených jednotek dojdek růstu hodnoty nejméně významného (mezního) užití, na které může být snížená zásoba použita. Mezní teorie hodnoty je subjektivní teorií hodnoty, jež je základem všech teorií → rakouské ekonomické školy. Viz také → subjektivní teorie hodnoty.