UA-21480286-1

Nacistický, nacista (Nazi)

Zkratka z Nationalsozialist, člena Národně socialistické německé dělnické strany (National -Sozialistische Deutsche Arbeitspartei, NSDAP), přivedené k moci Adolfem Hitlerem (1889—1945). Také označení ukazující na spojení s nacistickou stranou nebo jejími politikami. Hitler založil svoji absolutní diktaturu na centrálním plánování, → německé verzi socialismu, a svoji popularitu na odvolávání se na nacionalismus, antisemitismus a antikapitalismus. Nacisté vládli pod Hitlerovým vedením Německu od roku 1933 do konce 2. světové války v roce 1945. Viz také → národní socialismus.