UA-21480286-1

Národní socialismus (National socialism)

Socialistický systém, jenž usiluje o dosažení zvýhodněného postavení pro členy určitého národa. V období před 2. světovou válkou bylo cílem Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) takové socialistické uspořádání světa, v němž by získali zvýhodněné postavení lidé s „čistou německou krví“, zatímco příslušníkům jiných „méněcenných“ ras by bylo přisouzeno postavení sluhů „nadřazené (německé) rasy“. Viz → socialismus, → nacistický a → německá verze socialismu.