UA-21480286-1

Nenarušované tržní hospodářství

Čisté či nenarušené (tj. svobodné) tržní hospodářství je imaginárním konstruktem, který předpokládá: (1) soukromé vlastnictví (kontrolu) výrobních prostředků; (2) dělbu práce a následnou dobrovolnou tržní směnu statků a služeb; (3) absenci institucionálních zásahů do fungování tržních procesů, které utvářejí ceny, mzdové sazby a úrokové míry odrážející aktuální podmínky nabídky a poptávky po všech statcích a službách;(4) vládu, společenský aparát nátlaku a donucení, která se soustředí jen na zachování tržních procesů a ochranu mírové spolupráce tržních účastníků před omezováním ze strany těch, kdo by se chtěli uchýlit k hrozbám, podvodům či užití násilí.