UA-21480286-1

Nezaměstnanost, katalaktická (Unemployment, catallactic)

Nezaměstnanost způsobená dobrovolným rozhodnutím nezaměstnaných. Za existujících tržních podmínek a své osobní situace se rozhodli nepřistoupit na plat, místo, druh či jiné podmínky jim dostupného zaměstnání. Zůstávají nezaměstnaní, protože dávají přednost volnému času, nebo proto, že věří, že čekáním mohou získat zaměstnání, jež považují za uspokojivější než to momentálně dostupné.