UA-21480286-1

Nezasloužený příjem (Unearned income)

Pojem užívaný socialisty, syndikalisty,→ intervencionisty a daňovými úřady k označení renty, úroku a → podnikatelských zisků. Tato představa je odvozena z rané klasické neboli pracovní teorie hodnoty, podle níž pouze práce vytváří či se „zasluhuje“ o zvýšení hodnot.