UA-21480286-1

Oběžný úvěr (Circulation credit)

Úvěr poskytovaný bankami v podobě bankovek či vkladů na požádání vytvořených zvlášť za tímto účelem; opak úvěru poskytnutého bankou z jejích vlastních prostředků, či prostředků, které si u ní uložili její zákazníci. Poskytnutím oběžného úvěru se dlužníkům dostávají do rukou nově vytvořené prostředky, které neomezují ani nesnižují prostředky dostupné komukoli jinému, jako je tomu v případě→ komoditního úvěru. Viz také → úvěrová expanze a → měnová teorie hospodářského cyklu.