UA-21480286-1

Objektivní hodnota užití (Objective use-value)

Význam přiřazený určité věci kvůli její technologické schopnosti chemicky či fyzikálně přivodit požadovaný účinek. Příkladem je např. „výhřevnost“ uhlí.