UA-21480286-1

Ordinální čísla (Ordinal numbers)

Řadové číslovky, označující pořadí (první, druhý, třetí atd.), odlišné od → kardinálních čísel.