UA-21480286-1

Peněžní substituty (Money substitutes)

Nároky na peníze směnitelné na požádání za svoji nominální hodnotu. Vše, o čem je obecně známo, že to lze bez omezení a snadno směnit za skutečné peníze, tj. → peníze v užším smyslu, bez ohledu na to, zda existuje nějaký zákonný požadavek tak učinit. Peněžní substituty zahrnují → symbolické peníze, → peněžní certifikáty (emitent udržuje 100% rezervy skutečných peněz) a → fiduciární prostředky (emitent udržuje nižší než 100% rezervy skutečných peněz). Fiduciární prostředky následně obsahují jak bankovky, tak bankovní vklady, k nimž lze vypisovat šeky či je lze okamžitě vybrat. Peněžní substituty slouží ke stejným účelům jako skutečné peníze. Jsou součástí → peněz v širším smyslu a prvkem úvah o všech katalaktických otázkách, stejně jako o otázkách týkajících se → peněžního vztahu.