UA-21480286-1

Peníze v širším smyslu (Money in the broader sense)

Cokoli, co je užíváno jako peníze či okamžitě převoditelné na peníze za nominální hodnotu. Jde o peníze v užším smyslu a veškeré → peněžní substituty, včetně → symbolických peněz a → fiduciárních prostředků. Pozn.: Zatímco pojem „peníze v širším smyslu“ zahrnuje jak peníze v užším smyslu, tak všechny formy peněžních substitutů, množství peněz v širším smyslu nezahrnuje zdvojení nároků na peníze v užším smyslu a takových peněz v užším smyslu, jež jsou drženy jako rezervy vůči těmto nárokům (viz také → peněžní certifikáty– pozn. překl.). Peníze v širším smyslu představují základní ekonomickou definici peněz, odlišnou od definic právních. V tomto smyslu je také pojem „peníze“ užíván v diskusích otázek → katalaxie a → peněžního vztahu.