UA-21480286-1

Peníze v užším smyslu (Money in the narrower sense)

Skutečné peníze (money proper), odlišné od běžně užívaných → peněžních substitutů. Patří sem následující druhy peněz: → komoditní peníze (zlaté mince), → úvěrové peníze (nároky na peníze, jež nejsou okamžitě směnitelné) a → neplnohodnotné peníze (peníze vyhlášené zákonem), jež jsou běžně užívány jako → prostředky směny. Do peněz v užším smyslu nepatří: → symbolické peníze, → peněžní certifikáty (nároky směnitelné za peníze) a takové → fiduciární prostředky, jako bankovky a vklady, vůči nimž jsou drženy peněžní rezervy nižší než 100 %. Peníze v užším smyslu jsou spíše právní než ekonomickou kategorií.