UA-21480286-1

Průmyslová revoluce (Industrial Revolution)

Rychlé změny v přechodu od středověkých výrobních metod k systému svobodného podnikání, které se odehrály přibližně mezi lety 1760 až 1830 především v Anglii. Jde o pojem marxistického původu, jenž byl naplněn emocionálními významy, aby bylo možné hospodářské dějiny vtělit do teorií → fabianismu, → marxismu,→ historismu a → institucionalismu.