UA-21480286-1

Fiduciární prostředky (Fiduciary media)

Peněžní substituty dobrovolně přijímané za svou nominální hodnotu, které se skládají z nároků na směnu určité sumy peněz na požádání, a tato suma převyšuje peněžní rezervy držené za účelem jejich směny. Fiduciární prostředky zahrnují → symbolické peníze, bankovky, státovky a → vklady na požádání (peníze na účtech nebo šekové peníze), které převyšují objem hotovostních rezerv okamžitě dostupných k jejich směně na skutečné peníze. Fiduciární prostředky jsou→ peněžními substituty a → penězi v širším smyslu, ale nikoli → penězi v užším smyslu.