UA-21480286-1

Geist (něm.)

Vnitřní duch; vůdčí mysl nebo vědomý rozum. Ve filozofii Georga W. F. Hegela (1770—1831) je pouze Geist – nikoli hmota – skutečností. Hegel pokládal svou nauku za vrchol dějin tohoto ducha. Jeho nauka se stala oficiální doktrínou pruského státu a univerzit.