UA-21480286-1

Historická škola (Historical School)

Škola myšlení vzniklá v Německu v 19. století, která považovala studium historie za jediný zdroj poznání o lidském jednání a ekonomických otázkách. Tato škola tvrdila, že ekonomové mohou formulovat nové a vylepšené společenské zákony ze sběru a studia statistických a historických údajů. Starší část (před rokem 1870) se stavěla proti učení klasické školy (viz → klasická ekonomie); zatímco mladší historická škola (po roce 1870) odporovala učení → rakouské školy a doporučovala „společenskou reformu“ prostřednictvím akce státu. Ovládnutí německých univerzit historickou školou vedlo k zesměšňování → liberální ekonomie a prosazování státního socialismu nebo myšlenek národního plánování. Tím poskytla historická škola ideologický základ německým politikám éry → nacismu. Viz také → Methodenstreit.