UA-21480286-1

Rozumění (Understanding)

Schopnost lidské mysli pochopit význam situace, jíž lidé čelí, ze znalosti daných a neúplných dat, jež se doslovně neopakují. Rozumění hledá význam jednání při uvědomění si celku. Bere v úvahu nejen dané skutečnosti, ale také reakce ostatních lidí, hodnotové soudy, výběr cílů a prostředků k jejich dosažení a hodnocení očekávaného výsledku uskutečněných jednání. Rozumění je výsledkem intelektuálního vhledu spíše než konkrétního poznání, musí však být vždy v souladu (ne v rozporu) s platnými učeními všech oblastí poznání, včetně přírodních věd. Rozumění je uskutečňováno každým a je jedinou vhodnou metodou při zabývání se historií a nejistotou budoucích podmínek či jakoukoli jinou situací, v níž je naše vědění neúplné.