UA-21480286-1

Sedmiletá válka (Seven Years’ War), 1756—1763

Válka, jež zasáhla téměř celý svět, mezi Anglií, Pruskem a Hannoverskem na jedné straně a Francií, Rakouskem, Ruskem, Švédskem a později (1762) i Španělskem na straně opačné. Týkala se koloniálních držav a rakousko-pruského sporu o moc nad německy mluvící sjednocenou střední Evropou. Mírové smlouvy z roku 1763 nastolily britskou nadvládu nad Indií a Amerikou a pruskou (hohenzollernskou) nadvládu nad střední Evropou.