UA-21480286-1

Statky vyšších řádů

Ekonomické statky (a služby) jsou různého řádu v závislosti na tom, jak daleko jsou vzdáleny své konečné výrobě jako spotřebnímu statku (nebo službě). Statky prvního nebo nejnižšího řádu jsou statky připravené ke spotřebě konečným uživatelem (spotřební statky). Statky druhého řádu jsou výrobní statky nebo → výrobní faktory, které jsou vzdálené jeden řád od toho, aby byly spotřebními statky. Statky třetího řádu jsou dva řády vzdálené od spotřebních statků a tak dále. Výrobní statky a výrobní faktory jsou označovány za „statky vyšších řádů“, nebo, kde je to vhodné, jako „statky nejvyššího řádu“.