UA-21480286-1

Syndikalismus (Syndicalism)

Naivní a neproveditelný návrh na ekonomické uspořádání společnosti, v němž by zaměstnanci každého podniku, společnosti či hospodářské jednotky společně a stejným dílem vlastnili organizaci, pro kterou pracují. Předpokládá odstranění podnikatelů a vyvlastnění investic, aby mohl být veškerý → „nezasloužený příjem“, tj. úrok a zisk, shodným dílem rozdělen mezi zaměstnance každé jednotky. V podmínkách syndikalismu by se příjmy pracovníků provádějících stejnou práci výrazně lišily v závislosti na odlišnostech v efektivnosti a investovaném kapitálu v jednotkách, které je zaměstnávají. Syndikalismus je užíván ve smyslu → action directe, kdy není považován za konečný cíl, ale spíše za prostředek nastolení → socialismu.