UA-21480286-1

Třetí internacionála

Mezinárodní organizace, jejímiž členy byly komunistické strany různých zemí. Poprvé se setkala v Moskvě v roce 1919 a je také známa pod názvem „Kominterna“ nebo „Třetí internacionála“. Její vedení sídlilo v Moskvě a bylo hlavním prostředkem, kterým vůdci Sovětského svazu usilovali o obrácení zbytku světa k ideologii → socialismu ruského vzoru. Pro to, co jí historicky předcházelo, viz → Druhá internacionála.