UA-21480286-1

Útěk ke statkům či reálným hodnotám (Flight into goods or real values)

Zběsilá snaha utratit veškeré peněžní úspory a jinou dostupnou hotovost nákupem statků bez ohledu na to, zda jsou potřebné či nikoli, za účelem vyhnutí se, byť jen krátkodobé, držbě prudce se znehodnocujících peněžních jednotek. Objevuje se v tom vývojovém stadiu inflace, kdy jsou lidé přesvědčeni o nekonečném růstu cen stále rychlejším tempem. Útěk ke statkům nebo reálným hodnotám je znám také jako → závěrečná fáze boomu a představuje úplné zhroucení měnového systému.