UA-21480286-1

Úvěrová expanze (Credit expansion)

Zvýšení objemu peněžních jednotek způsobené zvýšením bankovních úvěrů nad počet peněžních jednotek, které střadatelé předali bance k půjčení třetím stranám. Jednoduše řečeno jde o převis peněžních úvěrů nad peněžními úsporami dostupnými k zapůjčení. Úvěrová expanze je možná jen v bankovním systému fungujícím na částečných rezervách. Za jinak stejných okolností musí úvěrová expanze vyvolat boom či rozmach ekonomických činností. Tento boom může být udržen jen pomocí úvěrové expanze pokračující stále rychlejším tempem, které umožňuje provádění týchž aktivit při vyšších cenách, vyvolaných předchozí úvěrovou expanzí. Viz → oběžný úvěr a → měnová teorie hospodářského cyklu.