UA-21480286-1

Výrobní faktor (Factor of production)

Lidská služba nebo hmotný statek, které mohou přispět ke zdaru výrobního procesu. Základní součást každého výrobního procesu. Příkladem je práce, přírodní zdroje a → kapitálové statky. Pozn.: Výrobní faktory mohou být rozčleněny na (1) lidské (práce) a nelidské (hmotné) faktory, nebo (2) prvotní a vyrobené faktory. Pojem „výrobní faktor“ užívaný Misesem nezahrnuje faktor času, ačkoli na čas odkazoval jako na „nehmotný výrobní faktor“.