UA-21480286-1

Praxeologie (Praxeology, z řec. praxis – jednání, zvyk či obvyklý postup; logia – doktrína, teorie či věda)

Věda či obecná teorie (vědomého nebo účelového) → lidského jednání. Mises definuje jednání jako „projevení lidské vůle“. Proto považuje užití pojmů „vědomé či účelové“ za nadbytečné. Praxeologie je projevením lidské mysli a zabývá se jednáními dostupnými lidem k dosažení jimi zvolených cílů. Praxeologie vychází z → apriorní kategorie jednání a rozvíjí plné implikace tohoto jednání. Praxeologie usiluje o poznání platné pro všechny situace, v nichž podmínky přesně odpovídají těm obsaženým v jejích předpokladech a závěrech. Její výroky a tvrzení nejsou vyvozeny ze zkušenosti, ale předcházejí veškerému pochopení historických skutečností.