UA-21480286-1

Protekcionismus (Protectionism)

Politika uvalování zákonných břemen či omezení na dovozy se záměrem jim zabránit neboli odstranit jejich konkurenci pro domácí výrobky. Zahrnuje užití úplného zákazu dovozu, cel, dovozních kvót, různé formy regulace dovozů, devizovou regulaci atd. Ochranné clo, na rozdíl od cla zavedeného s cílem získání příjmu, má za úkol zabránit dovozům spíše než zvyšovat příjem.