UA-21480286-1

A posteriori (lat.)

Doslova „následující po něčem“. Známý ze zkušenosti. Týkající se induktivního uvažování, začínajícího s pozorovanými skutečnostmi a z nich vyvozujícího obecné závěry. Opak → a priori. Viz také → indukce.