PRODLOUŽENÝ PROVOZ: Obchod je otevřen pro objednávky s konečnou fixací ceny v pracovní dny od 9:00 do 22:00 a o víkendech po celý den.
Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Nabídka produktů

Aktuální cena dnes: 11 817,-

 • 1. splátka: 982,-
 • 2. až 12. splátka: 985,-
 • Celkem: 11 817,-
 • Měsíční splátka: 985,-

Aktuální cena dnes: 27 408,-

 • 1. splátka: 2 273,-
 • 2. až 12. splátka: 2 285,-
 • Celkem: 27 408,-
 • Měsíční splátka: 2 285,-

Aktuální cena dnes: 42 161,-

 • 1. splátka: 3 507,-
 • 2. až 12. splátka: 3 514,-
 • Celkem: 42 161,-
 • Měsíční splátka: 3 514,-

Aktuální cena dnes: 67 277,-

 • 1. splátka: 5 600,-
 • 2. až 12. splátka: 5 607,-
 • Celkem: 67 277,-
 • Měsíční splátka: 5 607,-

Aktuální cena dnes: 133 933,-

 • 1. splátka: 11 151,-
 • 2. až 12. splátka: 11 162,-
 • Celkem: 133 933,-
 • Měsíční splátka: 11 162,-

Aktuální cena dnes: 22 473,-

 • 1. splátka: 1 870,-
 • 2. až 12. splátka: 1 873,-
 • Celkem: 22 473,-
 • Měsíční splátka: 1 873,-

Aktuální cena dnes: 43 012,-

 • 1. splátka: 3 577,-
 • 2. až 12. splátka: 3 585,-
 • Celkem: 43 012,-
 • Měsíční splátka: 3 585,-

Ceník zboží se obnovuje každé 3 minuty.
Zbývající čas do aktualizace
kupních cen uvedených ve smlouvě:

Kupní smlouva - „Zlato na splátky“

Článek I. – Předmět smlouvy

1) Prodávající je obchodní společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o., IČ: 29214891, DIČ: CZ29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 66331 (dále jen „prodávající“), tel: +420 800 117 117, info@zlaterezervy.cz, www.zlaterezervy.cz. Číslo účtu pro příjem splátek kupní ceny: 2500132850/2010, vedený u Fio banky, a.s.
2) Kupující:
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ: Telefon/mobil:
Dodací adresa:
(Toto pole se nevyplňuje, je-li dodací adresa shodná s adresou kupujícího.)
E-mail:
Datum narození (DD/MM/RRRR):  /    /  
3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k níže uvedenému zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Předmět koupě:
Název Sazba DPH ks cena/ks vč. DPH cena celkem vč. DPH
 

Smlouvu zlato na splátky lze uzavřít od ceny 5 000 Kč

CELKOVÁ KUPNÍ CENA 0 Kč  
4) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve dvanácti měsíčních splátkách. První splátku ve výši 0 Kč kupující uhradí do 21. 10. 2021. Dalších 11 splátek, každou ve výši 0 Kč, pak od 25. 11. 2021 vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Poslední splátka bude zaplacena dne 25. 09. 2022. Kupující je povinen při platbách na účet prodávajícího uvádět variabilní symbol uvedený v záhlaví smlouvy nezbytný pro identifikaci kupujícího. Pokud kupující uhradí jakoukoli částku nad rámec stanovených splátek (mimořádná splátka), není kupující povinen hradit nejbližší splátky, jejichž úhrnná výše odpovídá výši mimořádné splátky. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující neuhradí první splátku řádně a včas, tato smlouva od počátku zaniká. Za zaplacení se považuje v souladu se zákonem datum připsání splátky na účet prodávajícího.
5) Kupující se zavazuje, že bude prodávajícího bezodkladně informovat o změnách jeho jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, doručovací adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla a je srozuměn, že nesplnění této povinnosti jde k jeho tíži. Kupující se zavazuje dále informovat prodávajícího o omezení nebo ztrátě své způsobilosti k právním úkonům a o prohlášení úpadku ve smyslu insolvenčního zákona.
6) Kupující prohlašuje, že veškeré informace zadávané do formuláře se týkají jeho a že nejedná za jinou osobu.


Dne: 16. 10. 2021

Podpis kupujícího (vepište své jméno a příjmení)  

Smlouvu zlato na splátky lze uzavřít od ceny 5 000 Kč.

Informace o ochraně osobních údajůVložit kód partnera Kód partnera:   E-mail:   (nevyplňujte - interní záznam)

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací