Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Čína zvýšila své zlaté rezervy o 57 % - analýza tohoto přírůstku

22. 7. 2015, Koos Jansen
 

Čína zvýšila své zlaté rezervy o 57 % - analýza tohoto přírůstku

Minulý pátek oznámila po 6 letech People´s Bank of China (PBOC) své oficiální zlaté rezervy. Naposledy Čína reportovala tento stav v roce 2009 na úrovni 1.054 tun zlata. Přírůstek rezerv na celkovou výši 1.658 tun byl pro mnoho analytiků jistým zklamáním, jelikož očekávali přibližně dvojnásobné množství. Avšak v této analýze budu vycházet ze zveřejněného údaje – 1.658 tun.

Předtím, než se ponořím do rozboru tohoto množství, bych se s vámi rád podělil o následující: domnívám se, že Čína nebyla zcela otevřená ve svém sdělení, když tvrdila, že její zlaté rezervy se zvýšily jen o 604 tun od roku 2009 (mimochodem téměř přesně toto množství zlata odteklo od roku 2013 z největšího světového fondu na zlato GLD SPDR Gold Shares).

Jsem toho názoru, že Čína drží ve skutečnosti o něco větší množství zlata, než zveřejnila. Ve svých analýzách začínám vždy s oficiálními daty a od nich se má práce odráží, než abych začínal se spekulativními daty směrem dozadu. Kolem zlata totiž panuje tolik spekulativních informací, že je velice jednoduché vyvrátit veškerá oficiální data. Proto začnu s výší zlatých rezerv v objemu 1.658 tun a pokusím se odpovědět, proč Čína udává právě toto množství.

Přírůstek zlatých rezerv PBOC (People´s Bank of China) byl importován tajně

PBOC uvádí na svých stránkách (v čínském jazyku) ke zlatým rezervám následující:

„PBOC nadále postupně akumuluje zlaté rezervy skrze různé domácí a zahraniční kanály, avšak takovým způsobem, aby nenarušila podmínky na trhu a zásadním způsobem neovlivnila cenu zlata. Mezi hlavní kanály akumulace patří: rafinace tuzemského zlomkového zlata, přímé nákupy z produkce, transakce z domácích a zahraničních trhů.“

Oficiální historka je tedy taková, že PBOC nakoupila oněch 604 tun zlata na tuzemském a zahraničním trhu. Ale z mého úhlu pohledu nakoupila PBOC zlato převážně na zahraničním trhu, jelikož to je místo, kde mohou být přebytečné americké dolary vyměněny za zlato. Na čínském domácím trhu se stanovuje cena v renminbi. Zlato, které by PBOC potenciálně získala na domácím trhu, by pocházelo z těžebních dolů vlastněných státem, které neprodávají své zlato na Shanghai Gold Exchange, ale transportují ho přímo do trezorů banky.

Není to tak dávno, co jsem zveřejnil dlouhý článek o zlatých rezervách PBOC, který nesl název - PBOC nákupy zlata: oddělení faktů od spekulací. Tento článek obsahoval několik informací, o jejichž pravdivosti jsem stále přesvědčen:

  • PBOC nekupuje zlato skrze burzu Shanghai Gold Exchange (SGE),
  • nákupy zlata (dodávky) bankou PBOC nejsou zveřejněny v celkových celních reportech,
  • v důsledku těchto okolností je veškeré zlato, které se dostane do Číny (skrze importy, které jsou dle nařízení prodávány na SGE) nebo které je vytěženo na tamním území (které je také převážně prodáváno na SGE) přidáváno do soukromých zlatých rezerv a nekončí v trezorech PBOC.

Podle údajů China Gold Association dosáhly čisté importy zlata (importy minus exporty) v letech 2010 až 2014 celkové výše 3.967 tun. Ve stejném období bylo na čínském území vytěženo 1.979 tun. Dohromady celkem 5.964 tun zlata.

Shrňme si výše uvedené informace:

  • zákony a daně pobízejí, aby importy zlata a zlato vytěžené v Číně bylo přímo prodáváno skrze SGE,
  • veškerá čínská soukromá poptávka je uspokojována nabídkou na burze SGE,
  • fyzické zlato na SGE je obchodováno v renminbi,
  • PBOC se snaží kupovat zlato za dolary v zahraničí, aby diverzifikovala své devizové rezervy,
  • v roce 2014 bylo oficiálně potvrzeno, že PBOC nenakupuje zlato skrze burzu SGE.

Díky těmto informacím je jednoduché pochopit, že PBOC nenakoupila uvedených 5.964 tun zlata, které bylo do Číny importováno a vytěženo v letech 2010 – 2014. Toto zlato bylo nakoupeno (spotřebováno) soukromými kupujícími na burze SGE. Znovu to zopakuji – nákupy zlata bankou PBOC nemohou být nalezeny z globálních obchodních dat nebo z burzy SGE, jelikož to jsou sféry soukromých čínských investorů.

Jak je dobře známo, PBOC preferuje nákupy zlata v tajnosti, což jim umožňuje celní report takovým způsobem, že nakoupené zlato je uvedeno v kolonce – „monetární zlato“. Avšak tato kolonka je vždy prázdná, jelikož nikdy není oficiálně zveřejněna! Proto je nesmyslné snažit se spočítat zlaté rezervy PBOC z celních podkladů, jelikož tato data nezobrazují dodávky monetárního zlata.

Z tohoto úhlu pohledu všechny tisíce tun zlata, o nichž víme, že byly importovány do Číny, končí v rukou soukromých investorů. A má domněnka může být dále posílena výrokem presidenta China Gold Association Suna Zhaoxueho, který v roce 2012 prohlásil:

„Měli bychom nadále prosazovat, aby bylo zlato drženo mezi širokou veřejností, což by vedlo ke zdravému a pozitivnímu rozvoji tohoto segmentu. V posledních letech poskytl rapidní rozvoj průmyslu se zlatem dobré podmínky k tomu, aby šel tento druh obchodu rychleji dopředu. Čína by se měla snažit chytit této možnosti a zvýšit nabídku zlata, které by se strategicky dostávalo mezi širokou veřejnost. Měli bychom maximalizovat prodejní kanály, optimalizovat prodejní síť, posílit značku a image tohoto odvětví tak, aby zlato bylo drženo mezi lidmi a tudíž aby tito lidé drželi v rukou skutečné bohatství. Toto je náš cíl týkající se strategie se zlatem.“

Chinese gold reserves
Odhadované celkové čínské zlaté rezervy

Ve výše uvedeném grafu můžete vidět kumulovanou domácí těžbu zlata a importy zlata do Číny. Tyto dvě položky jsou izolovány od „oficiálních rezerv“ od roku 2009. Přírůstek „oficiálních rezerv“ v letech 2001 až 2003 je odečten od kumulativní domácí těžby, ale přírůstek „oficiálních rezerv“ v letech 2009 až 2015 odečten od kumulativní domácí těžby a kumulativních celkových importů není, jelikož dle mé teorie byly „oficiální zlaté rezervy“ importovány tajně.

Pokud je má analýza správná, pak PBOC kupuje zlato v zahraničí od roku 2009. V současnosti se nachází v Číně 13.781 tun zlata, z čehož tvoří oficiální zlaté rezervy 1.658 tun a zbylých 12.123 tun je drženo v soukromých rezervách. Netřeba zdůrazňovat, že cokoliv drží PBOC k těmto 1.658 tunám zlata navíc, musí být přičteno k výše uvedeným číslicím (nevylučuji totiž, že PBOC může nakupovat na domácím trhu).

Přírůstek zlatých rezerv PBOC je strategický krok

Rozhodnutí PBOC zveřejnit své zlaté rezervy ve výši 1.658 tun nemůže být vnímáno izolovaně od světových monetárních událostí. Od finanční krize v roce 2008 daly Evropa a Asie jasně najevo, že preferují možnost snižovat závislost na americkém dolaru jako rezervní světové měny. Strategií Číny je získat místo při vyjednávání skladby nového měnového koše MMF, který nese název SDR – zvláštní práva čerpání.

Aby Čína mohla nadále rozvíjet své hospodářství, musí internacionalizovat svou měnu renminbi. A nová skladba SDR bude projednávána letos na podzim. Měna, která má být zahrnuta do SDR, musí být volně směnitelná. Proto bude Čína muset zveřejňovat své devizové rezervy minimálně jedenkrát ročně.

A jelikož Spojené státy mají sílu k tomu, aby blokovaly zahrnutí renminbi do koše SDR, musí jednat představitelé Číny velmi opatrně. Bude požadováno, aby byli transparentní ohledně skutečné výše svých zlatých rezerv, avšak zřejmě nebudou chtít zneklidnit USA tím, že by zveřejnili oficiální rezervy ve výši 3.500 tun. Zveřejněné číslo 1.658 tun je zatím dosti malé na to, aby ohrozilo globální monetární stabilitu, avšak je poměrně velké na to, aby Čína ukázala, že oceňuje zlato jako důležitý prostředek diverzifikace mezinárodních rezerv. V zájmu Číny není příliš rychle pospíchat do nového mezinárodního měnového systému, jelikož pokračuje v diverzifikaci směrem od amerického dolaru.

Foreign Holdings
Hodnota amerických dluhopisů v mld. USD, které drží Čína

Z výše uvedeného grafu můžete vidět, že Čína není čistým prodejcem amerických dluhopisů, avšak zastavila jejich akumulaci přibližně v roce 2010. Číňané zatím nejsou připraveni na větší krok směrem k mezinárodnímu monetárnímu systému. Stále pracují na další internacionalizaci renminbi, na zahrnutí své měny do SDR, rozvíjejí své finanční trhy a otevírají své kapitálové účty. Jen tak se postupně odvinou směrem od amerického dolaru. Do té doby bude Čína pokračovat v pomalé strategii – krok za krokem.

 

Zdroj: Analyzing PBOC Official Gold Reserves Increment [online]. JANSEN, Koos. [cit. 2015-07-22]. Dostupné z: https://www.bullionstar.com/blogs/koos-jansen/analyzing-pboc-official-gold-reserves-update/


POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Stříbrný slitek 1000 gramů

Stříbrný slitek 1000 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 32 411 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 39 615 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 101 750 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít