Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Není ropy bez zlata (šestý díl)

6. 12. 2013
 

Není ropy bez zlata (šestý díl)

Cena zlata se pohybuje na úrovních z roku 2010 a určitě se mnozí z Vás ptají, jak je možné, že zlato nereaguje na stále se prohlubující politickou a dluhovou krizi v USA? Bohužel, takto mechanicky interpretovat současnou realitu nelze. Je potřeba pochopit hluboké souvislosti, které se v pozadí ceny zlata odehrávají.

Abychom byli schopni předvídat věci budoucí, musíme hledat poznání v minulosti. Ani nemusíme zacházet tak daleko, abychom si představili události, které předcházely poslednímu - skutečně dynamickému - růstu ceny zlata o takřka 25násobek za pouhých 10 let. Období 70tých let 20. století, kdy k tomuto dramatickému vývoji došlo, bylo obdobím skutečného bankrotu Spojených států amerických, kdy v roce 1971 prezident Nixon zavřel pověstné „zlaté okno“. Krátce poté došlo ke dvěma ropným krizím, které po celém světě - zvláště v USA - rozdmýchaly dvoucifernou inflaci.

V souvislosti s těmito krizemi se o roli zlata z běžně dostupných zdrojů nedozvíme takřka nic. Jediné, co je naopak známo, je, že v roce 1971 zlato ztratilo svůj monetární význam a jedná se pouze o „relikvii“ z dob minulých.

Šestidílný seriál - Není ropy bez zlata, který vám právě předkládáme, na rozdíl od mainstreamové literatury po-odkrývá pozadí událostí, které vedly k těmto krizím a jak byly tyto krize zažehnány. Zlato tehdy hrálo zcela klíčovou úlohu. Tehdejší události zlatý trh od základu zcela transformovaly až do současné - neméně významné - podoby. Věříme, že tyto informace budou pro vás cenným přínosem pro identifikaci strategických hráčů a jejich kroků na trhu zlata.

 

Pro zobrazení prvního dílu klikněte zde, pro zobrazení druhého dílu zde, pro zobrazení třetího dílu zde, pro zobrazení čtvtého dílu zde a pro zobrazení pátého dílu zde.

---------- ZAČÁTEK ŠESTÉHO DÍLU --------------

Když teď rozumíte základům, pojďme věci posunout o úroveň výše. Tak zlatmnoho peněžních (zlatých) půjček bylo upsáno, že Saúdové z našeho příkladu utratili své poslední petrodolarové přebytky. Co teď? Je čas, aby banky udělaly to, co dělají nejlépe… vytvářejí nové peníze. Toto je typický příklad, který jsem vám slíbil dříve:

Těžařská společnost přijde za bullion bankou pro peněžní (zlatou) půjčku. Budeme předpokládat, že současná dolarová cena peněz (zlata) je 400 USD za unci a těžař potřebuje 20 mil. USD, aby mohl zaplatit Caterpillaru za vybavení. Bullion banka (jakou můžeme najít např. v síti London Bullion Market Association – LBMA) vytvoří úvěrovou smlouvu na peníze (zlato), která stanoví podmínky splacení na 50 000 uncí peněz (zlata) plus úrok na úrovni 1-2 %. Těžař, který si půjčuje, kolateralizuje tento peněžní (zlatý) úvěr svými firemními akciemi, smlouvami na důl atd.. a je pak vyslán s 20 mil. USD v měně za Caterpillarem.

Odkud tyto peníze pocházejí? Bullion banka se obrátila na Saúdy, kteří jsou v této době bez peněz. Ale pokud použije jejich ropu v zemi jako kolaterál, je bullion banka schopna jim vypsat měnovou půjčku z ničeho (podobně, jako to mohou udělat banky), za kterou si Saúdové zakoupí práva věřitelů na peněžní (zlatou) půjčku. Za jejich budoucí ropu získají budoucí zlato! Jak budou ropu prodávat, použijí dolarové výnosy ke splacení svých měnových úvěrů a mezitím budou splátky (od těžařů) zlaté půjčky nasměrovány na účet Saúdů.

Co dostane bullion banka za všechny tyto starosti? Zaprvé: centrální banka dostane 1-2 % za záruku nebo garanci této půjčky. (Podobně jako záruky u Fannie Mae.) Bullion banka si navrch této nízké úrokové sazby přihodí příslušnou marži za své náklady na prostředky a tím určí konečnou úrokovou sazbu těžaři, který si půjčil peníze (zlato). Tato sazba se může dostat na 3-5 % (zatímco měnové půjčky by vyžadovaly o mnoho více). Každý rok těžař vyprodukuje zlato a po splacení požadovaných splátek peněz (zlata) za úvěr může být zbývající část jeho roční produkce prodána na spotovém trhu za měnu, kterou použije na krytí provozních výdajů.

Má to však jeden háček. Jelikož největší kupec zlata již nadále nenakupuje na spotovém trhu, došlo k uvolnění tlaku na cenu a je klidně možné očekávat její pokles. Aby existovala ochrana proti této situaci, která potenciálně může vést k bankrotu těžaře a tím pádem k jeho neschopnosti splácet zlato, mohou podmínky půjčky rovněž vyžadovat, aby těžař “uzamkl” určitou část budoucí produkce na současné ceně zlata u hedžovací přepážky. (Ekonomové před poskytnutím půjčky nejdříve pečlivě prozkoumají těžební plán, aby zajistili, zdali bude vskutku při současných cenách uskutečnitelný.)

Jak již bylo popsáno, nemělo by být překvapením, že Saúdové by rovněž přikročili k nákupu dodávající strany této hedžované produkce. Dostatečné množství musí být hedžováno, aby se zajistilo, že důl zůstane (i při nižších cenách) životaschopný alespoň tak dlouho, dokud nesplatí půjčku. Budeme předpokládat, že tento důl nyní operuje s penězi (zlatem) za 260 USD za unci, zatímco jeho náklady na produkci jsou ve skutečnosti 320 USD. Současná cena peněz (zlata) není ovlivňujícím faktorem splacení půjčky… bez ohledu na cenu dluží 50 000 uncí (plus úrok). Jakákoliv dodatečná produkce by byla (v souladu s podmínkami jejich hedgingu) prodána za 400 USD za unci a s tím mohou snadno zaplatit své účty a udržet se nad vodou. Jsou Saúdové blázni, že již dávno platí 400 USD za půjčené unce a že dnes platí 400 USD, aby dostáli těmto dohodám o hedžovaných uncích? Vy nebo já dnes můžeme platit 260 USD za tytéž unce na spotovém trhu. Již si vytváříte nový názor na svou měnu? Nebo alespoň nový názor na peníze (zlato)?

Dobře, takže co jiného z toho bullion banky získají než upotřebitelnou marži za výše zmíněnou peněžní (zlatou) půjčku? Také získávají úrok z měnové půjčky vypsané Saúdům, u které byla jejich ropa použita jako kolaterál. Můžete vidět, jak mechanismy, jež nám v průběhu doby přinesly dočasně levné peníze (zlato), nám rovněž přinesly levnou ropu, jež nepodléhá stejným šokům, kterých jsme byli svědky v sedmdesátých letech.

Můžete také porozumět tomu, proč se ekonomové mohou podívat na bilanční knihy a vidět ohromné měnové dluhy a rozpočtové deficity tam, kde kdysi bývaly přebytky, u kterých hrozilo, že si koupí celý svět. Vskutku si koupili značnou část vytěženého zlata na nějakou dobu dopředu... skrze úvěry a hedge nakupovali celou cestu dolů z vrcholu. Takže, kdo jsme my, abychom pochybovali o tom, zda vyměnit naši měnu za zlato nyní nebo až zítra, a remcali  na promarněnou příležitost ve výši 10 USD? Ta rovnice je jednoduchá. Jestli máte hotovost, kupte si zlato okamžitě, protože klesající trend se stal hrozně nestabilní. Tady je proč…

Rozličné finanční hedgeové fondy viděly, jak jednoduché to bylo pro těžaře získat nízko úročený kapitál a ještě více docenily fakt, že i přesto, že ony samy nebyly producenty zlata, samotné zlato potřebné na splátky mohlo být získáno na spotovém trhu za stále nižší ceny. Hedgeové fondy mohly mezitím investovat kapitál získaný z této půjčky a očekávat, že nakonec budou mít potenciál dvojnásobného zisku. (Nechvalně známý Gold Carry Trade investoval měnu (získanou z 1-2% zlaté půjčky) do amerických dluhopisů s výnosem přes 5 %.) A samozřejmě, že s patřičnou garancí centrální banky by zde byli rovněž i Saúdové, aby skoupili kontrakty na splátky očekávané u těchto peněžních (zlatých) úvěrů.

Problém je, že tyto spekulující hedgeové fondy v souhrnu dotlačily cenu tak nízko (daleko za úroveň, při které by doly už dávno přestaly vyhledávat tento typ úvěru), že se některé nezahedgeované doly zavírají nebo bankrotují. Toto zhoršuje situaci na spotovém trhu s nízkými zásobami reálného kovu (kvůli tomu, že tak mnoho produkce je již zadáno) a to tak, že se trh stává hypersenzitivním na jakoukoliv reálnou snahu učinit zde podstatnější koupi.

Důsledkem je, že se hedgeovým fondům dostane nepříjemného probuzení při jejich snahách koupit zlato potřebné ke splacení jejich úvěrů. A bullion banky se potí, protože ony jsou další na řadě, neboť zprostředkovaly peněžní (zlaté) půjčky a přísahaly centrálním bankám, že jsou dostatečně bonitní na zlaté garance centrálních bank. A ten významný producent ropy pochopí, že ony vysoké částky zaplacené před dlouhou dobou za budoucí dodávky zlata vlastně přinesly pouze nejistý návrat. A dále: někteří těžaři i přes své hedgingy hráli rychle a uvolněně, což je připravilo o peníze, a kvůli celkovému špatnému finančnímu řízení nebyli schopni zůstat natolik funkční, aby zajistili budoucí operace a dostáli podmínkám splacení.

Centrální banky se strachují, protože jejich garance byly využívány stále dokola a ony mohou dlužit hodně peněz (zlata) ve chvíli, kdy spekulující hedgeové fondy a bullion banky zjistí, že na spotovém trhu nemohou pokrýt své závazky na splacení úvěru, jelikož cena od nich kvůli hypersenzitivitě způsobené nízkou nabídkou utíká. Odstíny Rotterdamu. Co v současnosti zhoršuje problém tohoto spotového trhu, je masivní poptávka jednotlivců vyvolaná nízkými cenami a obavami ohledně problémů spojených s příchodem nového milénia. Doufám, že vám to poskytne nový náhled na nedávné tlaky od některých centrálních bank na uvolnění peněz (zlata) z trezorů, ať už se jedná o Bank of England, IMF nebo možná dokonce o Švýcary. Mělo by vám to také dát perspektivu na protizlatou propagandu pravidelně pronášenou médii. Uvažte, že na prudce stoupající cenu zlata by nejenže bylo nahlíženo masami jako na životaschopnou investiční metodu, ale také by to mohlo otřást důvěrou v papírové měny, což by celkově ohrozilo bankovní systém a Wall Street.

Je to tatáž měna (vypůjčená pro nákup zlata proti ropnému kolaterálu), která za poslední dekádu a půl přilila tak masivní likviditu světu, že ji naopak mnoho lidí použilo na rozdmýchání plamenů akciových trhů zde i v zámoří. To je mnoho hotovosti zrozené ze zlata, a pokud by nebyla vyhlídka na utržení skutečného bohatství ze zlatého kovu, tato zásoba měny by byla již od počátku mrtvá a ropa by se pravděpodobně rozvíjela pouze cestou hrubé síly spíše než občanskými a ekonomickými prostředky. Uvědomuji si, že jsem toho hodně vynechal, ale toto by vás mělo přivést na zřejmou cestu uraženou chytrou měnou. Tak když teď víte, co víte, co byste udělali se svými deseticenty? Jelikož je toto skutečně jeho příběh, nikoliv můj, znovu vás opustím s nejspíše mým nejoblíbenějším výrokem učiněným Aragornem jednoho večera minulého měsíce mezi jeho starými přáteli. “Kdybych pokaždé, kdy proklínám trh za poskytnutí jednoduššího zlata, dostal deseticent, měl bych deseticent… a tento jsem našel na mé cestě sem.”

Vážení, vaše komentáře jsou vítány. A znovu děkuji MK za USAGOLD fórum a za příležitost získat peněžní vzdělání světové úrovně a lesklé žluté kovové diplomy, a to vše na jednom místě!

Zlato. Míří na měsíc ve světě, který vás obklopuje.

------ KONEC ------

Výše uvedený text byl sepsán v roce 1999. Originál můžete nalézt zde.

Překlad celého seriálu: Ing. Lucie Hošková

Archiv článků »

Tagy: Není ropy bez zlata

Nakupujete online
Stříbrný slitek 1000 gramů

Stříbrný slitek 1000 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 32 037 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 63 728 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 22 044 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít