Obchod je otevřen pro objednávky s konečnou fixací ceny v pracovní dny, víkendy i svátky od 8:00 do 22:00.
Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Online prodej zlata a stříbra » Měření pravosti zlatých a stříbrných slitků a mincí


Měření pravosti zlatých a stříbrných slitků a mincí

Zvyšující se zájem v posledních letech o ukládání peněžních prostředků do drahých kovů, s sebou přivádí na trh velké množství různých a také pochybných subjektů, které se snaží využít odborné neznalosti kupujících pro své vlastní obohacení. Společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o.  tedy zavedla na českém trhu, svým druhem jedinečný standard garance pravosti investičního zlata, případně stříbra.

Veškeré zboží bylo u nás doposud před samotným prodejem prověřeno certifikovaným zařízením pro ověřování pravosti těchto kovů. Nově je od 1. května 2023 z tohoto měření vyhotoven jedinečný tzv. “ Protokol o měření pravosti zboží v podobě zlatých a stříbrných slitků a mincí“, který je vydáván klientovi jako nedílná součást prodeje.

Protokol o měření pravosti zboží v podobě zlatých a stříbrných slitků a mincí (dále jen Protokol)

Protokol o měření pravosti zboží v podobě zlatých a stříbrných slitků a mincí (dále jen protokol) je vyhotoven vždy v papírové formě a vydává se klientovi automaticky při jeho nákupu.

Protokol obsahuje na levé straně přesnou specifikaci předmětu měření, kterým je druh zboží, dále název/značka, váhu ryzího kovu, ryzost, označení výrobce, výrobní číslo/ plomba č., datum měření a kdo měření provedl.

Pravá strana protokolu obsahuje diagram výstupu měření, pořízený specializovaným zařízením pro ověřování pravosti drahých kovů SIGMA PMV PRO vyrobeno v USA. Uvedeno je i sériové číslo měřícího přístroje.

Protokol_o_měření_pravosti_vzor_ZLATE_REZERVY
Protokol o měření pravosti

Metodika měření

Zařízení SIGMA PMV PRO ověří pravost drahých kovů na základě elektromagnetické vodivosti, rozměrů, hustoty a hmotnosti. Ověření pravosti je realizováno v časovém úseku několika sekund, aniž by došlo k poškození testovaného produktu. Během analýzy se nepoužívají žádné chemikálie, nedochází k mechanickému poškození a testování je možné i v plastových pouzdrech a numismatických obalech. Elektromagnetické vlny pronikají do materiálu kovu a plastový obal tak neovlivní výsledky měření. SIGMA PMV PRO nabízí několik možností senzorů v závislosti na velikosti testovaného vzorku.

Sigma Metalytics_PMV_PRO_ZLATE_REZERVY

Pravděpodobnost odhalení padělku zaručuje oboustranné testování produktu, které zamezuje, jak možnosti chybnému měření, tak pochybení lidského faktoru.

Zařízení SIGMA PMV PRO pracuje při ověřování pravosti s hodnotami uloženými v databázi přístroje. Každý investiční kov či slitina má své jedinečné vlastnosti. I nepatrné změny tak způsobí velký rozdíl v naměřených hodnotách. Testovaný produkt se položí do vyznačené oblasti SIGMA PMV PRO a následně diagram indikuje pravost na barevném LCD. Zde hodnoty musí být v rozmezí zeleného pole. Deklarovaná spolehlivost a přesnost je 99.99 %

Měření pravosti probíhá současně v několika spektrech

  1. <>Základní ověřovací rozsah - měří charakteristický elektromagnetický odpor vzorku těsně pod povrchem kovu.
  2. <>Průřezový rozsah - měří SIGMA PMV PRO typický elektromagnetický odpor napříč celým testovaným vzorkem.
  3. <>Měření tloušťky - SIGMA PMV PRO změří elektronicky tloušťku měřeného kovu.
  4. <>Ověření rozměrů - po zadaní očekávané hmotnosti měřeného kovu SIGMA PMV PRO prověří, zda celkové rozměry měřeného kusu odpovídají danému typu kovu. Zároveň se ověřuje specifická gravitační hmotnost.

 

Vysvětlivky k diagramu výstupu měření pořízený specializovaným zařízením pro ověření pravosti drahých kovů SIGMA PMV PRO.

Diagram výstupu měření obsahuje údaje prokazující pravost drahých kovů. Hmotnost je uvedena v gramech nebo troyských uncích, značka Ozt, (31,1035g).

Pravost potvrzuje šipka ukazující v zeleném poli. Označení mimo zelené pole muže způsobit: chybné uložení v měřící zóně nebo nečistota a příměsi jiných kovů v měřeném vzorku. Zařízení kontroluje i rozměry vzorku v cm a hmotnost vzorku.

Vysvetlivky_k_diagramu_vystupu_mereni_ZLATE_REZERVY
Vysvětlivky diagramu - popis údajů na měřícím protokolu – tiskový výstup

Otázky & odpovědi

Pokud jsem dříve kupoval zboží u společnosti ZLATÉ REZERVY, mohu si nechat protokol dodatečně vystavit?

Ano, pokud navštívíte naši centrálu ve Zlíně vždy v otevírací dobu, zboží bezplatně přeměříme a protokol vám vyhotovíme.

Pokud jsem zboží u společnosti ZLATÉ REZERVY nekupoval, mohu si nechat protokol vystavit?

Ano, pokud navštívíte naši centrálu ve Zlíně vždy v otevírací dobu, zboží v ceně 10 CZK za gram zlata a 1 CZK za gram stříbra přeměříme a protokol vám vyhotovíme. Cena je uvedena vč. DPH.

Musím investiční slitky vyjmout z obalu?

Plastový obal neovlivňuje elektrotechnické a diamagnetické vlastnosti měřených kovů. Slitky a mince není nutno vyjímat z ochranných obalů.

Jak dlouho trvá ověření pravosti?

U obou zařízení je prověření pravosti provedeno velmi rychle, v jednotkách sekund.

 

Společnost ZLATÉ REZERVY, s.r.o. patří na trhu mezi přední dodavatele investičního zlata a stříbra. Důvěru našich klientů budujeme od roku 2010. Důraz klademe na jednoduchost objednávky, rychlost dodání produktů k rukám klienta a garanci původu a pravosti investičního zlata a stříbra.  Dále je kladen velký důraz na prodejní a poprodejní servis včetně poskytování aktuálních informací z trhu.  Pečlivým výběrem spolehlivých dodavatelů se nám daří plynule plnit objednávky. Garance výkupu je pro nás samozřejmostí.

Díky přísným bezpečnostním standardům společnosti ZLATÉ REZERVY, s.r.o., je každý produkt od naskladnění po expedici opakovaně testován na pravost. V případě osobního odběru má klient možnost být přítomen u prověření pravosti zakoupených investičních kovů.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.